Wij houden ons aan de Europese privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij heel voorzichtig omgaan met uw persoonsgegevens en dat we ze nooit gebruiken voor een ander doel dan met u afgesproken is. Gaat er toch iets mis met uw gegevens, dan melden wij dat zo snel mogelijk.

Alles over de AVG en uw rechten op het gebied van privacy leest u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze verwerkersovereenkomst

In de AVG staat dat wij verplicht zijn een verwerkersovereenkomst met alle aangesloten zorgverleners op te stellen. Daarin maken we duidelijke afspraken over de verwerking van persoonsgegevens.

Bekijk de verwerkersovereenkomst van RegiozorgNU

Onze Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Ook zijn wij verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. Hij zorgt ervoor dat wij de AVG goed naleven.

Johnny Janssen is de FG voor de organisatie RegiozorgNU. Bij vragen kunt u contact opnemen via fg@regiozorgnu.nl.

Privacy en cookies

Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze leden en de bezoekers van onze websites van essentieel belang. Persoonlijke gegevens van leden en websitebezoekers behandelen en beveiligen we heel zorgvuldig.

Bekijk het privacy- en cookiereglement van RegiozorgNU