RegiozorgNU is de regionale organisatie voor huisartsenzorg in Noordwest-Utrecht.
In opdracht van aangesloten huisartsen werken we samen aan vernieuwing en verbetering van de eerstelijnszorg, spoedzorg en chronische zorg.

Regio Noordwest-Utrecht

RegiozorgNU is er om:

  • huisartsen te ondersteunen en te faciliteren;
  • huisartsenspoedzorg te organiseren;
  • zorgprogramma’s te ontwikkelen en te contracteren;
  • samenwerking te bevorderen met ketenpartners (eerste- en
    tweedelijnszorg) en met het sociaal domein;
  • te werken aan deskundigheidsbevordering en de zorgkwaliteit in de regio te vergroten.

We nemen de regie bij het realiseren van een nauwe samenwerking binnen de bestaande regionale verbanden in de eerste en tweede lijn. En we zijn dé gesprekspartner voor specialisten, professionals, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen.

Alle huisartsen in Noordwest-Utrecht

RegiozorgNU komt voort uit een organisatie van huisartsen uit de regio Noordwest-Utrecht, de coöperatie ZorgNU. Deze coöperatie is eigenaar van RegiozorgNU bv. RegiozorgNU werkt voor alle huisartsen in de regio Noordwest-Utrecht en de zorgverleners naar wie zij binnen de chronische ketenzorg verwijzen. In Nederland zijn ruim honderd vergelijkbare regio-organisaties actief.
Lees meer over de coöperatie ZorgNU

De regio Noordwest Utrecht bestaat uit: Amstelhoek, Breukelen, De Hoef, De Meern, Haarzuilens, Harmelen, Kamerik, Kanis, Kockengen, Leidsche Rijn, Linschoten, Loenen, Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Maarssen, Maarssenbroek, Mijdrecht, Montfoort, Nieuwer ter Aa, Nieuwersluis, Oud-Zuilen, Tienhoven, Vinkeveen, Vleuten, Vreeland, Waverveen, Wilnis, Woerden, Zegveld.

Regioplan 2022-2024

Het meerjarenplan Samen op koers laat zien hoe de komende jaren in de regio invulling gegeven wordt aan de transitie in de chronische zorg, de vernieuwingen in de ouderenzorg, digitalisering en de verbinding met gemeente, welzijn en sociaal domein.
Naar het regioplan