Met het groeiende tekort aan zorgprofessionals wordt de druk op de zorg steeds groter. We ervaren het dagelijks in de praktijk, we horen erover in het nieuws. Hoe kunnen wij met z’n allen als professionals goede zorg blijven bieden én gezond en bevlogen ons werk blijven doen? Persoonsgerichte zorg draagt hier aan bij.

Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, mogelijkheden en wensen. De zorgverlener benadert de persoon niet als patiënt of cliënt, maar als mens. Centraal staat de vraag: wat heeft jouw patiënt nodig om zich gezond en gelukkig te voelen? De focus wordt verplaatst van aandoeningsgerichte zorg naar gezamenlijke besluitvorming en begeleiding bij gezonde keuzes en gedrag. Positieve Gezondheid, eHealth, netwerkzorg en zelfmanagement kunnen deel uitmaken van deze benadering. In plaats van te ‘zorgen voor’ de patiënten, willen we ‘zorgen dat’ patiënten juist ook zelf stappen zetten naar meer welbevinden en gezondheid.

Wat levert het op?

Persoonsgerichte zorg draagt bij aan:

  • een betere kwaliteit van zorg en van leven van de patiënt. We focussen minder op problemen en klachten en meer op wat nog wél kan. Hierdoor nemen patienten meer eigen regie en worden vitaler.
  • meer werkplezier voor zorgverleners. Door samen tot de kern te komen en minder aan symptoombestrijding te doen, ervaren zorgverleners meer voldoening en minder werkdruk. De kans op frequent consulteren wordt kleiner.

Hoe wij helpen

Wij bieden trainingen en werkvormen voor het voeren van het goede gesprek over de brede definitie van gezondheid in al zijn dimensies. Ook bieden we ondersteuning aan praktijken om met persoonsgerichte zorg aan de slag te gaan. Samen met netwerkpartners in de wijk en het sociaal domein stimuleren we passende verwijsmogelijkheden voor meer participatie, zingeving en veerkracht.

Ook aan de slag?

Persoonsgerichte zorg kan veel opleveren. Dat hebben huisartsen in onze regio al ervaren. Ga ook aan de slag. Dat kan via het project ‘Meer Tijd Voor de Patiënt’.

Trainingen Positieve Gezondheid
RegiozorgNU heeft een trainingsaanbod over Positieve Gezondheid ontwikkeld voor alle huisartsenpraktijken in de regio. Dit aanbod is gericht op meer vitaliteit en werkplezier in de huisartspraktijk én op het stimuleren van patiënten naar meer zelfzorg en -regie. De focus ligt niet op ziekte, maar op wat er wél kan. Als ondersteuning bij het verder inbedden van deze werkwijze in de praktijk, is er ondersteunend materiaal beschikbaar.
Lees meer

Training Oplossingsgericht werken
Niet de vraag ‘Waar wil je vanaf?’ maar de vraag ‘Waar wil je naartoe?’ staat centraal bij de oplossingsgerichte aanpak. De hulpverlener sluit aan bij de vraag van de patiënt en helpt hem zoeken naar mogelijkheden om de gewenste situatie te bereiken. De professional geeft geen adviezen, maar stelt vragen aan de patiënt/cliënt. Bij een oplossingsgerichte aanpak bouw je aan wat werkt. Als iets (beter) werkt, doe er dan meer van. Als iets niet werkt, doe dan iets anders.
Lees meer

Betrokken vanuit de regio

In de Werkgroep Persoonsgerichte Zorg van RegiozorgNU richten we ons op de doelen uit het regioplan en het project MTVP. De leden van de werkgroep hebben een actieve rol bij de implementatie van Het Goede Gesprek binnen het project MTVP en een adviserende rol bij de implementatie binnen de chronische geïntegreerde zorg. Dit zijn ze:

  • Karolien v/d Brekel (Huisarts en strategisch partner Positieve Gezondheid)
  • Monique Bakker (POH somatiek, consulent chronische zorg en trainer Positieve Gezondheid)
  • Sandra IJpma (Wijkmanager en trainer Positieve Gezondheid)
  • Ella Benedictus (Programmamanager Ouderenzorg)
  • Helga Koelemij (Wijkmanager)
  • Aniek Schmidt (Huisarts)
  • Marian Verkerk (Programmamanager chronische geïntegreerde zorg RegiozorgNU)

Meer weten?

Wil je meer weten over wat je kunt doen op het vlak van persoonsgerichte zorg en hoe RegiozorgNU je hierbij kan ondersteunen? Neem dan contact op met Marian Verkerk, programmaleider zorgvernieuwing via e-mail.