Hier vind je de scholingsagenda van RegiozorgNU.

WanneerScholingVoor wie
25 september 2023Wijkscholing Artrose stepped care
Tijdens deze inhaalscholing wordt het stepped care-model uitgebreid besproken en richten we ons ook op de ‘patiënt journey’: hoe en wat hoort de patiënt bij elke zorgverlener en hoe kunnen we dit goed op elkaar (blijven) afstemmen? Voor de hulpverleners die betrokken zijn bij de artrosezorg. 
Meer informatie.
Huisartsen
Fysiotherapeuten
Oefentherapeuten
5 oktober 2023Spiegelbijeenkomst
Dit keer staan de geïntegreerde ketenzorg en de actualiteiten per keten centraal. De praktijkvoorbeelden zijn gericht op afstemming met ketenpartners. Ook bieden we iedere praktijk zijn eigen spiegelinformatie om te bespreken binnen het team.
Meer informatie
Huisartsen, POH’s & POH-GGZ
26 oktober 2023Scholing Langerhans (online)
Tijdens dit interactieve webinar staan dringende diabeteszaken in de dagpraktijk centraal. Dit webinar wordt speciaal voor onze regio georganiseerd daardoor is er volop interactie rondom casuïstiek en met collega’s mogelijk.
Meer informatie
Huisartsen & POH’s
8 november 2023GGZ-scholing ‘Patiënt komt op de ggz-wachtlijst: wat nu?’
Een van de belangrijkste pijnpunten in de ggz: de wachtlijstproblematiek. Je hoort meer over de meest actuele stand van zaken. Wat is de taak en verantwoordelijkheid van de huisarts, de POH-GGZ en van de ggz-aanbieder bij doorverwijzing? Hoe krijgt je de patiënt direct op de goede plek? Hoe voorkom je wachtlijstproblematiek bij de POH-GGZ?
Meer informatie
Huisartsen en
POH’s-GGZ
9 november 2023Stoppen met roken – vervolgtraining
Stoppen met roken, hoe stimuleer je gedragsverandering?  In de huisartsenpraktijk kan belangrijke gezondheidswinst worden behaald door rokers aan te sporen te stoppen met roken.
Meer informatie
Huisartsen en POH’s
15 november 2023Scholing proactieve zorgplanning (advance careplanning)
Voor huisartsen, praktijkondersteuners en waarnemers op de huisartsenpost. In deze scholing nemen we jullie mee in de net verschenen vernieuwde richtlijn proactieve zorgplanning.
Meer informatie.
Huisartsen en POH’s
22 & 23 november
2023
DUO-dagen
Tijdens deze dagen werpen we een blik op de toekomst. Op woensdag 22 november gaat het over meer tijd voor de patiënt en de dokter. De donderdag 23 november staat in het teken van de ouderenzorg en artrose. Meer informatie.
Huisartsen