Voor deelname aan overleggen en een aantal werkzaamheden zijn vergoedingen beschikbaar. Wij zijn verplicht om de vergoeding voor het bijwonen van overleggen (vacatievergoeding) op te geven aan de Belastingdienst.

Wat kun je declareren?

  • Deelname aan het multidisciplinair overleg (MDO) in de COPD-/DM-/VRM-ketenzorg (formulier verslaglegging MDO).
  • Deelname aan overleggen van werk- en expertgroepen.
  • Werkzaamheden voor projecten (zoals kerngroep oncologie, geriatrisch spreekuur)

Declaratieformulier

De onderdelen ´kies uw functie´ en ´projecten en programma´s´ bevatten een uitklapmenu met de keuzemogelijkheden.