Hoe zorgen we ervoor dat er nu én in de toekomst voldoende doktersassistenten beschikbaar zijn? Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg, ROC Midden Nederland en het UWV zijn met een project gestart om meer instroom van doktersassistenten te creëren. RegiozorgNU heeft bij dit project aangesloten. Huisartsenpraktijken in de regio kunnen zich aanmelden voor een traject om zij-instromers op te leiden tot doktersassistenten.

Samen met ROC Midden-Nederland en huisartsenorganisaties HUS, Unicum en Mediis werft RegiozorgNU twee keer per jaar nieuwe kandidaten voor deze opleiding.

Wat krijg je als huisartsenpraktijk?

Je krijgt een gemotiveerde student die gedurende het scholingstraject werkt in de praktijk. De scholingskosten van het ROC Utrecht worden vergoed door het UWV als een kandidaat vanuit een WW-uitkering de opleiding start. De scholingskosten van kandidaten die niet vanuit een WW-uitkering starten, worden het eerste jaar vergoed door SSFH. Voor het tweede jaar wordt in andere pilotregio’s het tweede jaar ook vergoedt door SSFH. Binnen RegiozorgNU zijn we momenteel aan het kijken of dit ook voor onze regio mogelijk is. SSFH zal voor deze huisartsenpraktijken een subsidie aanvragen, waarmee voor deze praktijken de kosten vrijwel volledig worden gefinancierd.

De praktijk gaat een praktijkleerovereenkomst aan met de student voor de duur van de opleiding. De minimale beloning is volgens CAO-huisartsenzorg, leerlingenschaal met tenminste minimumloon trede II. In leerjaar twee gaat de student naar tenminste minimumloon trede III.

Wat houdt de opleiding in?

De opleiding is een BBL-traject (beroepsbegeleidende leerweg). De opleiding wordt gecombineerd met het werken in de praktijk. Na selectie en matching met de praktijk, neem je iemand aan voor minimaal 16 uur per week gedurende dit traject. Het scholingstraject duurt maximaal twee jaar.
De opleiding word gegeven door ROC Utrecht. Er wordt gewerkt aan de competenties in de huisartsenpraktijk. Een keer per week is er een scholingsdag op het ROC Utrecht. De opleidingsduur is maximaal twee jaar en is afhankelijk van de vooropleiding en eventuele vrijstellingen.

Wat is het profiel van de zij-instromers?

Voor dit traject worden enthousiaste en leergierige kandidaten gezocht. Zij moeten geïnteresseerd zijn in het werken als doktersassistent en over goede sociale vaardigheden beschikken. Er wordt minimaal een afgeronde vooropleiding vmbo-tl of mavo verwacht en kandidaten beschikken over daadkracht, levenservaring en een leergierige houding. De zij-instromers kunnen uit verschillende vakgebieden komen, bijvoorbeeld uit de zorg, de luchtvaart of hospitality. Meer informatie voor kandidaten is te vinden op de website van het ROC.

Wanneer start de opleiding?

Twee keer per jaar kunnen kandidaten instromen, in september en in januari.
Naar de oproep.

Interesse?

Huisartsenpraktijken die interesse hebben om deel te nemen, kunnen zich aanmelden bij Manja Coppens. Potentiële kandidaten kunnen zich ook bij Manja melden.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met projectleider Manja Coppens.