Coöperatie Montfoort-Linschoten Gezond is een multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie die de onderlinge samenwerking bevordert en ondersteunt. Met het doel om de eerstelijnszorg te verbeteren en te optimaliseren.

Wijkgerichte projecten en initiatieven

’t Bakkershuis
’t Bakkershuis is een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor iedereen met geheugenklachten en/of beginnende dementie. Patiënten kunnen dagelijks binnenlopen voor informatie en voorlichting en ervaringen met lotgenoten delen. Meer informatie

SWOM
Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort – Linschoten (SWOM) levert een belangrijk aandeel in het totale aanbod aan wonen, welzijn en zorg in Montfoort en Linschoten. Naast een breed scala aan welzijnsactiviteiten, het Steunpunt Mantelzorg, het Huis van Ervaring, ontmoetingscentrum ’t Bakkershuis en het SWOM DoeMeeHuis, biedt SWOM onder meer binnen het sociaal team de frontoffice van de Wmo, dementieconsulent, mantelzorgondersteuning, algemeen maatschappelijk werk en buurtbemiddeling aan. Meer informatie

En verder:

  • Geïntegreerde leefstijlinterventie (GLI)
  • POH-GGZ jeugd
  • Samenwerking Montfoort Vitaal
  • Ouderenzorgprogramma en NIS

Wijkbeeld

Grote zorgvraagstukken in de wijk zijn vergrijzing, overgewicht in combinatie met comorbiditeit, eenzaamheid, lage sociaal economische status (SES) en roken en alcoholgebruik. Daarnaast is er woningnood en een tekort aan thuiszorg.

Bestuur

Marnix Putto (apotheker/voorzitter), Marlies Dool (huisarts/ penningmeester), Ron Haanschoten (secretaris /fysiotherapeut), Elza Kips (diëtist /algemeen bestuurslid) en Karen Damen (huisarts/ algemeen bestuurslid).

Partners

SWOM, Gemeente Huisartsen Montfoort, Huisartsen Linschoten, Fysiotherapeuten Adfys, Fysiotherapie maatschap Woerden, Apotheek Montfoort, Diëtisten (Diëtheek), VVT Careyn en VVT Rijnhoven, Thuisbasis Jeugd GGZ, Ergotherapie en Montfoort Vitaal, Artrose in samenwerking met RegiozorgNU en artrosecoördinator Ron Haanschoten.

Contact

Wijkmanager: Helga Koelemij
E-mail: h.koelemij@regiozorgnu.nl
tel. 06-36160417