Binnen het wijksamenwerkingsverband Leidsche Rijn werken zorgverleners samen om afspraken te maken, kennis te delen en te overleggen over overkoepelende thema’s die relevant zijn voor de wijk. Deze thema’s omvatten onder andere ouderdomsgerelateerde aandoeningen, leefstijl, bewegen en overgewicht. Het samenwerkingsverband legt vooral de nadruk op Welzijn op Recept (een brede aanpak van psychosociale klachten), positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg. Op deze manier streven ze naar zorg op maat die zo goed mogelijk aansluit op de behoeften en wensen van zowel patiënten en zorgverleners.

Wijkgerichte projecten en initiatieven

 • Valpreventie: vallen-voorkomen.nl
 • Samen beslissen (jeugd)
 • Positieve gezondheid, geïntegreerd in meerdere projecten en zorg
 • POH jeugd GGZ
 • Welzijn op Recept
 • Samenwerken ouderenzorg via VIPLive
 • Artrose: stepped care model
 • Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI): SLIMMER en COOL
 • Gezonde Wijkalliantie

Wijkbeeld

Bestuur

Het bestuur van het wijksamenwerkingsverband bestaat uit:

 • Louise van der Weide – Ruitenbach (Fysiotherapeut en coördinator GoFysio)
 • Marijn van der Ploeg (Fysiotherapeut en praktijkhouder ABC Fysiotherapie)
 • Maaike van de Heuvel (Apotheker en coördinator FleiR Apotheken)
 • Brechje Tinnemans (Huisarts en coördinator Stichting Gezondheidscentra Utrecht: Het Zand)
 • Fenneken Meulink (Huisarts en medisch directeur-bestuurder Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra)

Partners

De partners van het wijksamenwerkingsverband, die een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend, zijn ABC Fysiotherapie, GoFysio, FLeiR Apotheken en Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Gezondheidscentrum Het Zand heeft zich ook aangesloten sinds 1 januari.

Meer informatie en contact

Wijkmanager: Wytse Brongers
E-mail: wytse@brongersmanagement.nl