Zorgprofessionals staan via verschillende zorgnetwerken met elkaar in verbinding en werken met de inwoners van Maarssendorp samen. Dit om te zorgen dat de juiste zorg en ondersteuning vindbaar en beschikbaar is die nodig is om gezond te worden en te blijven.

Wijkgerichte projecten en initiatieven

Ouderenzorg: Agora proeftuin
Mensen in de laatste levensfase en hun naasten het beste helpen, samen met andere beroepskrachten en vrijwilligers uit de zorg en het sociaal domein. In de proeftuin Maarssen zijn verschillende partijen hiermee aan de slag gegaan. Meer informatie

En verder:

 • Implementatie Viplive Samenwerken in de chronische en ouderenzorg
 • Leefstijl GLI Beweegkuur
 • Welzijn op recept
 • Artrose: implementeren stepped care model
 • Valpreventie in samenwerking met ergotherapie: ‘Blijf Gaan en Staan’;
 • Chronisch pijnspreekuur in samenwerking met orthopeed uit Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
 • Incontinentiespreekuur
 • POH jeugd GGZ

Wijkbeeld

Maarsendorp en Tienhoven hebben samen een krappe 19.000 inwoners met hoger en lagere SES-wijken. In Maarssen wonen veel ouderen. Vanwege het hoge percentage ouderen en de snelle groei van 75-plussers, ook binnen Maarssen, is de aandacht gericht op het aanbieden van integrale ouderenzorg. Naast artrose en chronische pijn zien we ook dementie en de daarbij behorende complexheid, als vaker voorkomende gezondheidsproblemen. Positieve gezondheid is een leidraad bij de zorg en ondersteuning, in samenwerking met het sociale domein van Stichtse Vecht.

Bestuur

Van links naar rechts:

Mieke Wolfs (huisarts en penningmeester), Lisa Ie (wijkmanager), Nick Arends (fysiotherapeut en plv bestuurslid), Eugenie Hodes (huisarts en secretaris), Ton Dapper (huisarts en voorzitter), Miriam Dwarswaard (manager wijkverpleging Careyn en bestuurslid), niet op foto Janet Kroon (apotheker en bestuurslid)

Partners

 • Huisartsen Dapper, Ausems en Overbeek, van Wincoop, de Vries, Hodes en van Beek, Bleeker en de Ruiter, Wennekes en Wolfs.
 • Fysiotherapie en manuele therapie Maarssen, Centrum voor fysiotherapie en manuele therapie, Fysiotherapie Vechtstede,  Fysiotherapie van Hattem, Fysio Tienhoven, Kinderfysiotherapie, Cesartherapie Maarssen, Kruispunt (bekkenfysio), Leefstijlcoach Beweegkuur.
 • Diëtiek Manon Bak
 • Apothekers Maarssen
 • Wijkverpleegkundigen Careyn, Maria Dommer, Allerzorg, Merenhoef,
 • Dementieconsulenten Careyn
 • Ergotherapie
 • Specialist Ouderenzorg
 • Verloskundige Vechtstreek
 • TIM wijkteam
 • Welzijn Stichtse Vecht, buurtsportcoach

Meer informatie en contact

Wijkmanager: Lisa Le
E-mail: l.le@regiozorgnu.nl