In de getekende verklaring van deelname staan  de voorwaarden beschreven voor het kunnen declareren van de OPEN module bij uw verzekeraar. LET OP! Volgens het OPEN programmabureau hebben enkele huisartsen vooraf geprobeerd om € 2,83 te declareren bij de zorgverzekeraar. Dat is op dit moment nog niet mogelijk. Alleen huisartsen die voldoen aan de OPEN-voorwaarden kunnen het bedrag declareren.

Voorwaarden declaratie

De voorwaarden voor declaratie zijn, naast het aansluiten bij de Regionale Coalitie en de deelname aan de scholingen t.b.v. van de afgesproken modules, de volgende voorwaarden:

  • het in gebruik nemen van de opgeleverde ICT-functionaliteit in het HIS ten behoeve van de inzage in het H-EPD door patiënten;
  • het verspreiden van communicatiematerialen over de inzage in het H-EPD richting patiënten met als doel het gebruik van deze mogelijkheid te stimuleren;
  • toestemming te verlenen dat de regionale coalitie beschikt over en gebruik maakt van geanonimiseerde logdata op praktijkniveau waaruit het  gebruik van online inzage in het H-EPD blijkt.