Per 28 februari 2020 is de Beleidsregel VIPP OPEN op essentiële punten aangepast. De nieuwe Beleidsregel geeft huisartsen en praktijken de tijd om de aanpassingen aan het HIS te implementeren. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Het tijdspad waarop de HISsen klaar moeten zijn voor online inzage is aangepast:

Per 1 juli 2020:

  • dienen huisartsen via hun HIS een elektronisch afschrift te kunnen maken van het dossier van de patiënt. De huisartsen voldoen hiermee aan de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg die per 1 juli 2020 van kracht is.
  • moet het patiëntenportaal van het HIS voldoen aan het eerste gedeelte van de OPEN ICT-basiseisen; het tonen van de juiste onderdelen van het medisch dossier aan een patiënt.

Per 31 december 2020:

Per 31 december 2021:

  • moeten de HISsen voldoen aan alle onderdelen van de OPEN ICT-basiseisen.

Wanneer het HIS de nieuwe functionaliteiten bevat, heeft RegiozorgNU nog zes maanden om de basismodule van OPEN uit te voeren. Dit betekent dat, afhankelijk van de keuze van de praktijk voor inzage via een portaal of via een PGO, de basismodule op respectievelijk 1 januari 2021 of 1 juli 2021 afgerond moet zijn.