Zorgprogramma's

Wanneer u een chronische aandoening heeft, heeft u een ziekte die niet meer helemaal overgaat. Met uw huisarts en andere zorgverleners heeft u daarom een behandelplan gemaakt of krijgt u zorg via een zorgprogramma. In een zorgprogramma zijn afspraken vastgelegd over wat de beste zorg is, hoe de behandeling eruitziet en welke zorgverleners bij de behandeling zijn betrokken.

RegiozorgNU heeft samen met de zorgverleners in de regio Noordwest-Utrecht zorgprogramma’s ontwikkeld rond COPD, diabetes, artrose en hart- en vaatziekten. Uw huisarts is uw hoofdbehandelaar en medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling. RegiozorgNU ondersteunt zorgverleners bij het leveren van de zorg aan u en bewaakt de kwaliteit daarvan. U heeft zelf geen contact met RegiozorgNU.

De zorg die u ontvangt voor COPD, diabetes, artrose en hart- en vaatziekten wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. RegiozorgNU zorgt voor de betaling van de zorgverleners. Daarom kunt u de naam RegiozorgNU tegenkomen op het kostenoverzicht van uw zorgverzekeraar. De kosten gaan niet van uw eigen risico af.

Algemene informatie

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie, zoals voeding of medicijngebruik? Neem dan altijd contact op met uw huisarts. De informatie die u hier vindt is algemeen en bedoeld voor alle patiënten met uw ziekte. Uw situatie kan daardoor net anders zijn.