Er leven steeds meer mensen met kanker. Het draait bij oncologie niet langer alleen om overleven, kwaliteit van leven is minstens zo belangrijk. Wij streven ernaar dat mensen met kanker in de regio Noordwest-Utrecht toegang hebben tot goede zorg voor de gevolgen van kanker, waar het kan dichtbij huis en in eigen regie.

Hoe wij helpen

In 2022 hebben wij het Netwerk oncologische zorg Noordwest-Utrecht opgericht. Binnen dit netwerk zijn professionals en voorzieningen verbonden die oncologische zorg en ondersteuning buiten het ziekenhuis bieden. Dit doen zij op het gebied van o.a. voeding, beweging, dagelijks functioneren, psychisch en sociaal welbevinden en ontmoeting. Het netwerk oncologische zorg Noordwest-Utrecht heeft een eigen website. Deze website is een initiatief van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Taskforce Cancer Surviorship Care.

Vanuit het netwerk organiseren we een jaarlijkse netwerkbijeenkomst waarin we een thema centraal stellen dat voor de verschillende professionals interessant is.

Sociale kaart

In 2023 is een online sociale kaart ingericht. Hierop zijn professionals en organisaties in onze regio te vinden die gespecialiseerd zijn in het behandelen of begeleiden van mensen met kanker buiten het ziekenhuis. Dit kan op allerlei gebieden, denk aan emoties, zingeving, fitheid of lichamelijke veranderingen. Deze sociale kaart is te vinden op de website van het netwerk.

Koppeling verwijsgids kanker
De sociale kaart is gekoppeld aan de Verwijsgids kanker, een website van het Integraal Kankercentrum Nederland en partners. Professionals die al in de verwijsgids staan, kunnen ervoor kiezen om hun gegevens te laten koppelen aan de sociale kaart. Op deze manier hoeven wijzigingen alleen aan de verwijsgids doorgegeven te worden.
Voor professionals die niet in de verwijsgids staan, hanteren we aanvullende criteria, zodat we zeker weten dat alle professionals in dit netwerk inderdaad expertise hebben.

Criteria voor opname in de sociale kaart

Professie Basis sociale kaart
huisarts Geen vermelding sociale kaart nodig. Patiënt houdt zijn eigen huisarts.
POH-GGZ Geen vermelding sociale kaart nodig, patiënt maakt gebruik van de POH uit zijn huisartsenpraktijk.
 

diëtist

Begeleidt veel patiënten met oncologie (zelf aangeven). Voor de verwijsgids kanker gelden aanvullende criteria. Wij juichen toe dat diëtisten die veel patiënten met oncologie zien toewerken naar deze vermelding.
ergo Vermelding verwijsgids kanker. Elke ergotherapeut kan zich hiervoor aanmelden.
fysio Verdiepingscursus oncologie (zelf aangeven). Voor de verwijsgids kanker gelden aanvullende criteria. Wij juichen toe dat fysio’s die veel patiënten met oncologie zien toewerken naar deze vermelding.
oedeemfysiotherapeut Vermelding verwijsgids kanker. Elke oedeemfysiotherapeut kan zich hiervoor aanmelden.
 bekkenfysiotherapeut Vermelding verwijsgids kanker. Elke bekkenfysiotherapeut kan zich hiervoor aanmelden.
oncologieverpleegkundige CZO-goedgekeurde oncologieopleiding (zelf aangeven)
psychologen/psychotherapeuten Begeleidt veel patiënten met onco (zelf aangeven). Voor de verwijsgids kanker gelden aanvullende criteria. Wij juichen toe dat psychologen/psychotherapeuten die veel patiënten met oncologie zien toewerken naar deze vermelding.
seksuologen Vermelding verwijsgids kanker
inloophuis / buddyhuis Vermelding verwijsgids kanker, of inschatting door de kerngroep van het  oncologienetwerk (mail onconu@regiozorgnu.nl)
overige beroepen Aanmeldingen worden verzameld en periodiek in de kerngroep van het oncologienetwerk beoordeeld.

Aanmelden voor de sociale kaart

Stuur een e-mail én een foto van jezelf én het logo van je bedrijf naar onconu@regiozorgnu.nl. Vermeld hierbij duidelijk je naam en professie, zodat we de foto aan je aanmelding kunnen koppelen. Minimaal 512 x 5212 pixels. Een PNG-bestand heeft de voorkeur. Jpg kan eventueel ook.

Naslag: alle documenten

Kerngroep oncologie

Binnen RegiozorgNU is een kerngroep oncologie actief. De leden van deze kerngroep zijn te benaderen voor vragen. Hierin nemen deel:

Lianne van Mourik, fysiotherapeut
Saskia Claassen, oncologieverpleegkundige
Rudie Jansen, fysiotherapeut
Ukie Harkema, diëtist
Bertien ter Schure, fysiotherapeut
Maud Schoenmakers, fysiotherapeut
Ingrid van Beerschoten, afdelingshoofd Paramedische Behandeling & Revalidatie, St. Antonius Ziekenhuis
Ella Benedictus, programmaleider zorgvernieuwing RegiozorgNU
Kristel van Asselt, medisch directeur RegiozorgNU