Intelligente telemonitoring is een van de innovaties die kan bijdragen aan het verlagen van de werkdruk bij de huisartsenpraktijken. In november 2022 zijn we van start gegaan met het project Meet(N)Uzelf.

Doel

Het telemonitoringsysteem moet ervoor zorgen dat chronische zorgpatiënten niet onnodig naar de praktijk hoeven komen en zorgverleners meer tijd krijgen voor patiënten die een consult hard nodig hebben.

Fasering

Verkenning (november 2022 – maart 2023)
Welke intelligente telemonitoringstools zijn er? Wat zijn wensen en eisen van zowel gebruikers als patiënten? Komen tot een keuze met welke applicatie een pilot gedraaid wordt.

Pilot (maart – november 2023)
Proefdraaien met de applicatie in vier praktijken: twee in Leidsche Rijn en twee in De Ronde Venen. We starten met patiënten met een hoge bloeddruk. Dit is de gemakkelijkste groep omdat de diagnostiek eenvoudig een eenduidig is. Gedurende de pilot zullen we, in de vorm van wetenschappelijk onderzoek, meten welk effect telemonitoring heeft op de werkbalans van de POH en de gebruiksvriendelijkheid voor zowel patiënt als praktijk.

Evaluatie (november 2023)
Tijdens de evaluatie bekijken we hoe de POH’s en de patiënten het gebruik hebben ervaren. Scheelt het inderdaad tijd voor de POH? Gaat het aantal consulten naar beneden? Op basis van al deze gegevens zal er worden afgewogen of het telemonitoring platform geschikt is om breed in de regio uit te rollen.

Meer over NUdigitaal

Projectgroep

  • Sanne van Delft (projectleider RegiozorgNU)
  • Fenneke Meulink (huisarts LRJG)
  • Marlous Koningsveld-Kortekaas (huisarts LRJG)
  • Diana Lucassen (huisarts Ronde Venen/CMIO RegiozorgNU)
  • Pieter Harms (huisarts Ronde Venen/CMIO RegiozorgNU)

Vragen?

Neem contact op met projectleider Sanne van Delft.

Interview Sanne van Delft